Authors: Diagne AB, Li S, Perkowski GA, Mrksich M, Thomson RJ ACS Comb Sci., 2015 Nov 9;17(11):658-62